Cẩm nang

Update Phần 8: Tính năng đúc trang bị đỏ

06-06-2017

Kính chào các đại hiệp, hôm nay Yến Nhi sẽ giới thiệu tới các bạn hệ thống trang bị đỏ trong phiên bản mới Nhất Thống Giang Sơn.

 

Trong giao diện cường hóa các bạn chọn mục đúc để vào giao diện tiến cấp trang bị 9x 10x từ vàng sang đỏ.

 

 

 

 

-Yêu cầu: Trang bị cấp 9x 10x .Trong giao diện cường hóa > chọn Đúc tiêu hao điểm dung luyện và huyết chú  thạch  và huyết hồn để nâng cấp đồ vàng thành đồ đỏ.

 

Sử dụng huyết chú thạch, huyết hồn và điểm dung luyện để đột phá trang bị

 

 

Sau khi thăng cấp trang bị đỏ tăng rất nhiều lực chiến.Huyết chú thạch có thể kiếm trong tiệm, tiệm đổi, hoạt động solo liên sever…

 

Sau khi nâng cấp: mỗi trang bị sẽ có thêm 3 dòng thuộc tính đỏ. Có thể sử dụng nguyên liệu chuyển hồn thạch và phược hồn thạch để tẩy luyện thuộc tính đồ đỏ.

 

Sau khi tăng cấp đồ đỏ các bạn có thể sử dụng huyết chú thạch để tiếp tục tăng sao cho đồ đỏ của mình. Khi đạt 5 sao các bạn có thể đột phá trang bị đổ cấp thấp thành trang bị đỏ bậc cao hơn

 

Tiến giai trang bị đỏ tiêu hao tương tư khi tăng từ đồ vàng sang đỏ

 

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng chức năng yểm bùa để thay đổi các dòng thuộc tính trang bị đỏ. Yểm bùa có thể tăng hay giảm thuộc tính của trang bị, tương tự như chức năng tẩy luyện trang bị.

 

 

 

Nguyên liệu sử dụng để yểm bùa( tương tự tẩy luyện dùng phược hồn thạch sẽ đảm bảo tăng thuộc tính yểm)

 

 

Các loại nguyên liệu yểm bùa đều có thể kiếm trong các hoạt động hằng ngày và trong shop đổi, shop đạo cụ.

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

 

Tin liên quan