Cẩm nang

[Update T12] Những điều chỉnh chỉ số môn phái

20-12-2017

Kình chào các đại hiệp trong phiên bản tiếp theo sẽ có sự điều chỉnh kĩ năng và tâm pháp các môn phái, chi tiết thông tin sẽ được Yến Nhi cung cấp ngay sau đây :

1) Bát Hoang
   1. Điều chỉnh kỹ năng như sau:
Lạc Tinh Thích: Nhanh chóng đâm 3 lần về phía trước, mỗi lần cộng thêm X điểm tấn công kỹ năng, tạo ra Y% sát thương, đồng thời tạo ra thêm 3% sát thương thực trên giới hạn máu của bản thân, trong thời gian triển khai kỹ năng này sẽ miễn dịch choáng, câm lặng, giảm tốc, thời gian hồi 9s.
Xuyên Vân Huyễn: Nhảy 1 đoạn về phía trước, giáng mạnh xuống mặt đất, cộng thêm X điểm tấn công kỹ năng, tạo ra Y% sát thương, khiến bản thân khi đánh trúng kẻ địch trong lần tiếp theo sẽ gây cho mục tiêu 1.5s choáng, thời gian hồi 12s.
Vọng Nguyệt Khiếu: Kích hoạt sức mạnh Thanh Long phòng thủ cho bản thân, giảm miễn X% sát thương hứng chịu, nếu hứng chịu sát thương trong 1 lần vượt quá 35% máu, sẽ gây choáng ngay cho mục tiêu triển khai trong 2s, thời gian triển khai kỹ năng này sẽ miển dịch choáng, câm lặng, giảm tốc, kéo dài 15s, thời gian hồi 30s.

   2. Điều chỉnh tâm pháp như sau (Bao gồm tâm pháp đỉnh cao):
Bắc Đẩu: Lạc Tinh Thích sau khi đánh trúng mục tiêu, sẽ hồi cho bản thân X% máu trên lực tấn công
Tinh Vẫn: Mức tối thiểu của sát thương phản đòn gây choáng Vọng Nguyệt Khiếu giảm xuống còn X%
Long Lân: Vọng Nguyệt Khiếu tăng thêm X% phòng thủ, kéo dài trong 8s
Long Mạch: Tăng vĩnh viễn miễn giảm sát thương bạo kích X%
Quân Uy: Xuyên Vân Huyễn có thể giảm X% tỷ lệ bạo kích của kẻ địch trong khu vực mục tiêu, kéo dài 5s

   3. Điều chỉnh Vũ Ấn
Lưu Ly Thiên Vũ - Lạc Tinh Thích:Đột tiến về phía mục tiêu và tạo ra thêm 1 lần sát thương
Lưu Ly Thiên Vũ - Vọng Nguyệt Khiếu: Sau khi triển khai sẽ khiến 4 mục tiêu xung quanh bản thân đứng yên trong 2.5s
Tu La Cốt Dực - Xuyên Vân Huyễn: Sau khi triển khai tăng tỷ lệ đánh trúng gây choáng lên 30%, kéo dài 3s
Tu La Cốt Dực - Vọng Nguyệt Khiếu: Sau khi triển khai kích hoạt 1 hiệu quả phản sát thương 50%, kéo dài 8s.

 

2) Dịch Kiếm:
   1. Điều chỉnh kỹ năng như sau :
Kiếm Vũ Thiên Hạ:Dùng kiếm pháp cực nhanh bao quanh toàn thân, kèm theo X điểm tấn công kỹ năng, cứ 0.5s gây cho kẻ địch xung quanh Y% sát thương, kèm theo 10% tỷ lệ bạo kích kỹ năng, kéo dài 5s, thời gian triển khai kỹ năng này sẽ miễn dịch choáng váng đồng thời tăng thêm tỷ lệ né tránh, thời gian
Tru Tiên Kiếm Trận: Dùng phân thân tấn công kẻ địch, tấn công 8 lần đối với kẻ địch trong khu vực và gây ra hiệu quả đứng yên trong 1s, mỗi lần kèm theo X điểm tấn công kỹ năng, tạo ra Y% sát thương, cuối cùng rung chấn mặt đất tạo ra 2.9 lần sát thương phạm vi, đòn chí mạng tăng thêm 30% tỷ lệ bạo kích, tăng 70% miễn dịch sát thương, trong thời gian này miễn dịch choáng váng,hồi trong 18s

2. Điều chỉnh tâm pháp như sau (Bao gồm tâm pháp đỉnh cao):
Trường không: Sau khi kết thúc Nhất Kiếm Trường Không tăng X% tỷ lệ phá giáp trong 3s
Hổ Khiếu: Sau khi dùng Kiếm Khí Kinh Hồng giảm 2s thời gian CD Tru Tiên Kiếm Trận, và tăng X% sát thương bạo kích trong 8s
Chiến Phạt: tăng vĩnh viễn X% tỷ lệ bạo kích
Tru Tiên: Tru Tiên Kiếm Trận sau khi giáng xuống mặt đất sẽ giảm X% tỷ lệ chính xác của kẻ địch trong phạm vi, kéo dài 5s
Kiếm Vũ: Trong thời gian duy trì Kiếm Khí Kinh Hồng sẽ miễn dịch đứng yên, và tăng vĩnh viễn X điểm sát thương cho Kiếm Vũ Thiên Hạ
Hổ Uy: Trong thời gian duy trì Tru Tiên Kiếm sẽ tăng X5 miễn giảm sát thương cho bản thân

   3. Điều chỉnh Vũ Ấn
Lưu Ly Thiên Vũ - Nhất Kiếm Trường Không: Cộng thêm 20% sát thương bạo kích
Lưu Ly Thiên Vũ - Tru Tiên Kiếm Trận: Tăng 15% miễn dịch sát thương trong thời gian duy trì kỹ năng

 


3) Thái Thanh:
   1. Điều chỉnh kỹ năng như sau:
Thái Bạch Độn Pháp: Dịch chuyển 1 khoảng về phía trước, đồng thời nhận được 1 hộ thuẫn tăng tấn công bản thân lên 400%, đồng thời miễn dịch hiệu quả giảm tốc, kéo dài 5s , thời gian hồi X giây
Băng Phong Thiên Lý, triển khai băng bạo, cộng thêm {0} điểm tấn công kỹ năng, gây cho kẻ địch xung quanh X% sát thương và tạo ra hiệu quả giảm tốc 30%, đồng thời thi triển bùa chú trong 5s, trong thời gian duy trì bùa chú mục tiêu không thể tấn công thường, kéo dài 5s, thời gian hồi 15s.

2. Điều chỉnh tâm pháp như sau (Bao gồm tâm pháp đỉnh cao):
Luân hồi : Nhấn lại Thái Bạch Độn Pháp trong 3s có thể quay lại, tăng 10.7% tốc độ di chuyển trong 3s, nhưng CD kéo dài 4s
Phượng Minh: Đóng băng ngàn dặm khiến CD kỹ năng đại chiêu của mục tiêu kéo dài X giây
Minh Tư: Tăng vĩnh viễn X% tỷ lệ bạo kích

   3. Điều chỉnh Vũ Ấn
Lưu Ly Thiên Vũ - Thái Bạch Độn Pháp: Sau khi dùng có 40% khả năng miễn dịch khống chế trong 4s
Lưu Ly Thiên Vũ - Băng Phong Thiên Lý: Trong thời gian bị bùa chúa, mục tiêu khi triển khai kỹ năng sẽ bị giam cầm 3s.

   4) Điều chỉnh Linh Vũ:
   1. Điều chỉnh kỹ năng như sau :
Bôn Lôi Kích: Nhanh chóng phóng ra nhiều mũi tên về phía trước, mỗi lần kèm theo X sát thương, tạo ra Y% sát thương, trong thời gian triển khai kỹ năng sẽ miễn dịch choáng váng, thời gian hồi 15s. Mỗi lần đánh trúng thành công 1 lần, sát thương đòn tấn công tiếp theo tăng 8%, cao nhất nâng lên 72%.
Kinh Lôi Dẫn: Sau khi dùng tăng X% phá giáp, duy trì 8s, thời gian hồi 28s

   2. Điều chỉnh tâm pháp như sau (Bao gồm tâm pháp đỉnh cao):
Ám Tập: Tây Bắc Vọng Hư Ảnh giảm X% phòng thủ của mục tiêu xung quanh, kéo dài 5s, nhấn thêm lần nữa sẽ dịch chuyển đến chỗ hư ảnh
Quán Nhật: Xạ Thiên Lang thiết lập lại Tây Bắc Vọng, và sau khi tiếp đất tăng X% giảm sát thương, kéo dài 3s
Trọng kích: Trong thời gian triển khai Kinh Lôi Dẫn tăng X% sát thương thường
Ảm Lôi: Trong thời gian triển khai Bôn Lôi Kích, tốc độ di chuyển tăng 1%

   3. Điều chỉnh vũ ấn
Lưu Ly Thiên Vũ - Xạ Thiên Lang: Tăng 15% miễn dịch sát thương trong thời gian triển khai kỹ năng.
Tu La Cốt Dực - Xạ Thiên Lang: Máu hiện tại của mục tiêu càng thấp, thì sát thương tạo ra càng cao, nâng tối đa lên 60%

 


5) Long Tịch:

   1. Điều chỉnh kỹ năng như sau ::
Ngự Lôi Phá: Ném quạt về phía trước, kèm theo X sát thương, gây ra cho kẻ địch trong khu vực hình quạt 2 đoạn Y% sát thương và khiến kẻ địch câm lặng trong 2.5s, và kích hoạt trạng thái Phong nộ, tấn công thường sau khi tạo ra sát thương sẽ hồi 15% máu tấn công, tăng 20% sát thương trong trạng thái cảm điện, thời gian hồi trong 6s
Long Linh Hữu: Vũ Linh sẽ hấp thụ toàn bộ sát thương mà bản thân hứng chịu trong 6s, nhưng mức tối đa không thể vượt quá X% giới hạn máu của bản thân, sau đó trong 5s, lượng sát thương mà Vũ Linh hấp thụ sẽ thêm đều đặn cho Long Tịch, có thể dùng trong trạng thái câm lặng và choáng, thời gian hồi 30s

   2. Điều chỉnh tâm pháp như sau (Bao gồm tâm pháp đỉnh cao):
Toái Tinh: Ngự Lôi Phá giảm X% tỷ lệ bạo kích của mục tiêu, kéo dài 5s
Long Giáp: Giảm X% tỷ lệ phàn đòn sát thương của Long Linh Hữu
Bất Diệt : Tăng tỷ lệ phần trăm giới hạn máu của Long Linh Hữu
Liệt Quang: Sau khi triển khai Phong Ảnh Thiểm tăng X% tốc độ di chuyển của bản thân, kéo dài 5s
Tinh Dạ: Sau khi bị bạo kích sẽ nhận được hiệu quả trị liệu mỗi giây hồi X5 máu, kéo dài 5s.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

 

Tin liên quan